Rólunk

Gábor Dénes Nobel díjas fizikusunk 1960-as években tett kijelentését választotta egyesületünk jelszavaként, mert az általa megfogalmazottak a mai kor problémái is:

„Eddig az ember magával a természettel küzdött, mostantól a saját természetével kell megküzdenie.”

Tevékenységünkkel a környezettudatos magatartás kialakítását és népszerűsítését igyekeztünk és igyekszünk szolgálni.

Az erre való jó példák bemutatásával várhatjuk azt hogy egyre több ember életében megjelenik annak gyakorlati megvalósulása. Tesszük mindezt azért, mert meglátásunk szerint is a ma embere sokszor a természettel szemben fejti ki tevékenységét, és az erre való rámutatással, a jó megoldások bemutatásával bízhatunk abban, hogy szaporodik azok száma, akik a természettel összhangban, annak részeként képesek élni mindennapjaikat.

...................................................................................

Egyesületünk adatai
Egyesület székhelye: 6320 Solt, Gyöngyvirág u. 18.
adószáma: 19551827-1-03
közhasznúsági nyilvántartási számunk: 03-02-0002947

 

Kivonat egyesületünk Alapszabályából:

Az Egyesület célja, tevékenységei

 

Célja: Szervezeti keretet biztosítani azoknak, akik ismeretterjesztéssel, figyelemfelkeltéssel, tájékoztatással és példamutatással tenni akarnak azért, hogy minél több ember összhangban éljen a természettel.

 

Főbb feladatai:

 • A Föld klímaváltozásával kapcsolatos szakirodalmak figyelemmel kísérése, a pozitív ajánlások népszerűsítése,

 • A környezetszennyezés és az emberi létfeltétel közötti összefüggésre való rámutatás,

 • Felvilágosító kiadványok, könyvek szerkesztése, kiadása, terjesztése,

 • A sajtótermékekben való jelenléttel biztosítani a minél szélesebb körhöz való eljutást,

 • Kisfilmek készítése a környezetszennyezési gyakorlatokról ugyanakkor a megoldás bemutatásának is a felkínálása,

 • Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása,

 • Hagyományos eljárások, módszerek alkalmazása s ezek népszerűsítése a mai igényeknek megfelelően,

 • Nemzetünk szellemi örökségének ápolása, művelése, népszerűsítése,

 • A természetesség, a természetes életmód értékrendjének bemutatása a művészet eszközeivel,

 • A közfelfogás előremutató alakításában való részvétel,

 • Utódaink és nemzettársaink jövőjét biztosító érdekeinek megfogalmazása és képviselete,

 • Fásítások kezdeményezése és azok munkálatainak elvégzése,

 • A tudatos fogyasztás terjesztése